Nạp tiền game

CHÚ Ý : Đơn Sai TK Đăng Nhập Garena Chúng Tôi Ko Chiụ Trách Nhiệm

► Vui Lòng Nạp Tiền Hoặc Nạp Quỹ Trước Khi Nạp Sò 

► Hệ thống tự động nạp Sò vào TK Đăng Nhập Garena của bạn ( Đơn nạp sò là nạp chậm. Hoàn Thành Trong Vòng 5 Phút -> 96h Giờ )

► Lên Đơn Sẽ Không Huỷ Được, Xem Xét Kỹ Trước Khi Lên Đơn -> Nếu Gấp Hãy Vô Mục MUA MÃ THẺ

► Sò Garen đổi được FC/MC và tất cả các game Garena 

Nạp sò Chiết khấu
20,000 đ 9%
50,000 đ 9%
100,000 đ 9%
200,000 đ 9%
300,000 đ 9%
500,000 đ 9%
1,000,000 đ 9%
1,500,000 đ 9%
2,000,000 đ 9%